Skamstøtten i Hongkong af Jens Galschiøt

Statement from the Danish Minister of Foreign affairs Jeppe Kofoed about the pillar of shame in hong kong

 

"For long I have expressed my serious concern about developments in Hong Kong. And we on the Danish side have raised the matter in Beijing. The freedom to express opinions peacefully - through speech, art or other means - is a fundamental right of all human beings. This goes for Hong Kong too. For good reasons, the Danish government cannot decide which art other countries' universities choose to exhibit. But it is very important to me to be vigilant about freedom of expression and the artistic in all parts of the world.”


Jeppe Kofoed

Minister of Foreign affairs

 

Press contacts

Press enquiries to the Ministry of Foreign Affairs and the ministers can be directed to the duty phone: +45 61 97 92 47 or pressevagten@um.dk.

Press advisors:

Head of Press Oliver Routhe Skov, email: olisko@um.dk
telephone: +45 30 54 12 27

 

 

*******

The original Danish text:

”Jeg har længe udtrykt min alvorlige bekymring over udviklingen i Hongkong. Og vi har fra dansk side taget sagen op i Beijing. Friheden til fredeligt at ytre sig – gennem tale, kunst eller andre midler – er en helt fundamental rettighed for alle mennesker. Det gælder også i Hongkong. Den danske regering kan af gode grunde ikke bestemme, hvilken kunst andre landes universiteter vælge at opstille. Men det ligger mig meget på sinde at stå vagt om ytrings- og den kunstneriske frihed i alle dele af verden.”

Jeppe Kofoed

Udenrigsminister  

 

Pressekontakter:

Pressevagten pressevagten@um.dk, mobil +45 61 97 92 47 (ikke SMS)

Pressechef for udenrigsministeren Oliver Routhe Skov, mail: olisko@um.dk, mobil: +45 30 54 12 27

 

Se mere


Presse meddelser og udtalelser - 2022 (på engelsk)


Presse meddelser og udtalelser 2021 (på engelsk)

Billeder


Dokumenter


Links